לפרום את קשר השתיקה בקליניקה – אודות סקס וסודיות – נייג'ל ג'ינג & ורדי בנש רביב

ההרצאה הועברה במסגרת קונגרס ה ICCM#2018 Sexual orientation or preference refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or erotic and sexual attractions to other. This attraction or preference has a lot to do with the mental-emotional and somatic realm of a person's inner, private life.it has to do with instincts, fantasies, desire,intimacy, sensuality and […]

Ling Shu 52: ניתוח תיאורטי וקליני פרקטי – מיכאל ליטבק

ההרצאה הועברה במסגרת קוגרס ICCM#2016 פרק 52 מכונה Wei Qi אך דן במערכת היחסים בין Ying Qi ל Wei Qi דרך 4 שדרות הצ'י ונקודות שורש ופסגה המחוברות ל 6 המערכות (שכבות), ששת הצ'י ויחסי פתיחה סגירה וציר. בהרצאה ננתח את פרק 52 בציר הרוחני דרך פרשנים שונים, נבין מהם 4 שדרות הצ'י ומה קורה […]