ICCM 2018 | תוכנית

slider-01-ver2-con

שימו לב! שינויים ותוספות לתוכנית נערכים מעת לעת. בעיקר הוספת מידע לגבי המרצות, המרצים וההרצאות.

 

תרגום לכתבה זו זמין גם ב: English

יום שני 12/3/18

  • סיור בית חולים.
  • ערב בינלאומי – מפגש מרצים ואורחים מהארץ והעולם. מלון סנטר שיק – כניסה בהרשמה מראש.(בתשלום)

יום שלישי 13/3/18 – קונגרס

09:00-11:00 – מליאה מרכזית – ברכות

הרצאות מליאה – היינר פרוהוף, מישה כהן, מייקל קוראדינו, גיא פולק.

13:00- 11:30 – הרצאות בוקר – אחת לבחירה


13:00-14:30- הפסקת צהריים

הרצאת חינם – מוקסה אפריקה: Moxa for the Post Antibiotic Era


 14:30-16:00 – הרצאות צהרים – אחת לבחירה


16:30-18:00 – הרצאות אחר הצהרים – אחת לבחירה

18:30 מפגש ב’אמריקה’/סיור בתל אביב – סיור משותף באתרי תל אביב (השתתפות בתשלום).

יום רביעי 14/3/18 – קונגרס

08:30-09:15 – מעגל בוקר עם מדקרים ללא גבולות ישראל – כניסה חופשית

09:30-11:00- הרצאות מליאה מרכזית – יאיר מימון, עמוס זיו.

13:00- 11:30 – הרצאות בוקר – אחת לבחירה.


13:00-14:30- הפסקת צהרים.


 14:30-16:00 – הרצאות צהרים – אחת לבחירה


16:30-18:00 – הרצאות אחר הצהרים – אחת לבחירה

18:30 מפגש ב’אמריקה’

15/3/18 – חמישי – פוסט קונגרס

16-17/3/18 – שישי שבת – טיול.