Diabetes in the Classics and Clinical Application Rotem Rakovsky

 Diabetes in the Classics and Clinical Application

Speaker: Rotem Rakovsky

When: Tuesday, 5.4.2016, 10:30-14:00

language: Hebrew

Field: Chinese Medicine - Ancient Scripts, Herbs - Practice

Abstract:

סוכרת בראייה מערבית - הקדמה קצרה

*סוכרת בראייה סינית - Xiao Ke - ניתוח הסימניות,

מהות המושג והסבר מ Jing Yue Quan Shu וכתבים נוספים - פתופיזיולגיה

*מערכות הלחות והיובש:

טאי יין אדמה/לחות ויאנג מינג מתכת/יובש. בראי ששת הצ׳י של הטבע, מחזוריות היאנג צ׳י בטבע (ביחס לפאזות המדוברות), תפקוד איברי המערכות,

תפקוד התמרת הצ׳י בערוצים והביטוי באדם תחת

הקשר המערכתי לסוכרת ועם דגש על כך.

פתיחה לעומת סגירה.

*חואנג יוא יו -התנועה המעגלית, אסכולת התמרת הצ׳י ושאנג חאן לון - דיון על Xiao Ke  

*אבחנות בסיסיות נפוצות בקליניקה עם הסבר מעמיק

 ביחס לששת המערכות והאיברים, דפקים נפוצים,

לשון וסימנים.

*דיקור על פי אבחנות - הסברים על כל מרשם דיקור 

*צמחים בודדים - ניתוח הצמחים החשובים ביותר

לטיפול בסוכרת על פי אבחנה עם תירגום

מהבן צאו בן יאו וכתבים רפואיים נוספים.

*מרשמים חיוניים מארון הזהב - ג׳ין גוואי יאו לואה

והתמקדות במרשם Mai Men Dong Tang

*מרשמים קליינים נפוצים וגם פחות מוכרים

לטיפול בסוכרת עם ניתוח קליני.  

This post is also available in: Hebrew

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

%d bloggers like this: